Frédéric Rosart, Notaris te Turnhout

 

Frédéric Rosart

Notaris te Turnhout

Notaris-TV - Wat als iemand niet meer bekwaam is om zijn eigen vermogen te beheren?

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .